Nemovitosti

Provádíme kompletní správu nemovitostí včetně vedení účetnictví.

Zajistíme

  • výpočet a výběr nájemného
  • vypracování nájemních smluv pro byty a nebytové prostory
  • zajišťování oprav a odstraňování havárií
  • zajišťování revizí
  • zajišťování výběrových řízení pro rekonstrukce a větší opravy
  • zajišťování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
  • (úklid, odvoz odpadu, osvětlení, vodné, stočné atd.) včetně jejich ročního zúčtování